Crepain Binst Architecture, Meta, BOB 361, Stam, Stramien en ARA ontwerpen Groen Zuid

Groen Zuid is de naam voor een nieuwe woonwijk die wordt ontwikkeld op de oude Scanfil site in Hoboken, Antwerpen. In deze wijk worden in opdracht van Cores Development circa 480 woningen, een kinderdagverblijf, 118 serviceflats gerealiseerd. De openbare ruimte wordt vormgegeven als een buurtpark dat alle onderdelen verbindt. Crepain Binst Architecture, Meta, BOB 361 en Stam verzorgen het ontwerp. De openbare ruimte wordt ontworpen door Stramien en ARA.
Groen Zuid is de naam voor een nieuwe woonwijk die wordt ontwikkeld op de oude Scanfil site in Hoboken, Antwerpen. In deze wijk worden in opdracht van Cores Development circa 480 woningen, een kinderdagverblijf, 118 serviceflats gerealiseerd. De openbare ruimte wordt vormgegeven als een buurtpark dat alle onderdelen verbindt. Crepain Binst Architecture, Meta, BOB 361 en Stam verzorgen het ontwerp. De openbare ruimte wordt ontworpen door Stramien en ARA.


Woonprogramma


Op de website van Groen Zuid wordt de wijk omschreven als een woonverkaveling met grote variatie in woningtypes. Zo komen er betaalbare woningen in een gezonde afwisseling van grondgebonden en gestapelde woonvormen. Er zullen woningen met tuin, appartementen van 70 tot 100 m² met balkon, sociale koop- en huurwoningen, starterswoningen en seniorenflats worden gerealiseerd. De bestaande sporthal wordt in het plan opgenomen en midden door het project loopt een fietspad die het centrum van Hoboken aansluit naar de Stad middels een fietstunnel onder de spoorweg.De spoorweg zal verdwijnen achter 3 park-torens die de westelijke rand vormen van het park


Proces

Vooraleer de ontwerpfase werd aan gevat, werd een masterplan opgemaakt. Hierop volgden een beeldkwaliteitsplan architectuur en een beeldkwaliteitsplan openbaar domein. Hierin worden de ruimtelijke krijtlijnen uitgezet na lezing van de omgeving en bepaling van de uitgangspunten voor het ontwerp, meer bepaald de relatie openbaar domein – architectuur.Vanuit het park infiltreren 7 groene vingers de nieuwe woonwijk


Uitdagingen

Het betreft een ontwikkeling van 11 ha met een zeer gevarieerd programma. Naast Stad Antwerpen het district Hoboken en AG Stan werd er samengewerkt met Woonhaven en het OCMW, teneinde een evenwichtig en volledig project te bekomen. Telkens wordt de schaal van het ontwerp vergroot en moeten alle aspecten meegenomen worden: masterplan – beeldkwaliteitsplan – verkaveling – bouwaanvraag.

Het betreft hier een totaalontwikkeling waarbij het openbaar domein en de architectuur volledig op elkaar afgestemd zijn, waar het groen tot in de woonwijk getrokken wordt. Daarenboven speelt het ook zeer sterk in op de ruimere omgeving en biedt het een meerwaarde aan de hele wijk en het district.De groene ruimte tussen spoorweg en wijk wordt heringericht als buurtpark


Materiaalgebruik

De bouw wordt als traditioneel en betaalbaar opgevat. De korrel en schaal van de omgeving wordt gerespecteerd, alsook het materiaalgebruik: in hoofdzaak paramentsteen. Het project bevindt zich nu in fase ‘verkavelingsaanvraag’ dus nog niet alle ontwerpbeslissingen zijn genomen.


    

Het gaat om een woon-verkaveling met grote variatie in woningtypes


Duurzaamheid

Er wordt nu al gestreefd naar een E60. Voorts betreft het een inbreidingsgericht project en maakt een vervallen leegstaande fabriek plaats voor een woonwijk met park. De vervuilde grond wordt gesaneerd. De locatie is dan ook duurzaam: vlak bij het centrum van Hoboken en perfect ontsloten door openbaar vervoer, op fietsafstand van Antwerpen.

Deel dit artikel:

Contacteer Xella

Onze partners