Campus Zuid als deel van de stad

Stramien verenigde zich met het Amsterdamse bureau RAU voor het ontwerp van Campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. De Campus omvat een volledig stedelijk bouwblok en huisvest een groot aantal aula's, klaslokalen, cafetaria's en kantoren, goed voor 6.500 studenten.

Het project werd gerealiseerd op de terreinen van de voormalige koekjesfabriek ‘Biscuiterie Parin’. De oorspronkelijke gevels van de Pareinfabriek werden behouden, samen met de achterliggende structuur. In de oude vleugels bevinden zich de kantoren en kleinere klaslokalen, genesteld binnen de structuur van de oude kolommen en bakstenen gewelven. In de nieuwe gebouwdelen brengt het ontwerpteam de grote functies onder, met name de aula’s, sportzaal, cafetaria en open leercentrum.


Centraal binnenplein

Opvallend is de wijze waarop de gebouwen als een doorwaadbaar geheel zijn opgevat omheen een centraal stedelijk binnenplein, het hart van de Campus. Dit zorgt niet alleen voor contact en daglicht. Deze school wil zich ook bewust profileren als een onderdeel van de stad.

De nieuwe campus is een boeiende combinatie van oud en nieuw, een transparante en overzichtelijke campus waar ontmoeting centraal staat, zowel tussen student en docent, tussen oude en nieuwe architectuur, als tussen school en buurt.

Het bouwprogramma ondersteunt en stimuleert kwaliteitsvol onderwijs: een centrale onthaalruimte, een brede waaier multi-inzetbare onderwijs- en praktijklokalen, een hedendaagse mediatheek en studielandschap, meerdere  aula’s…

 

Integratie in de wijk

“De bijzonderste kwaliteit van het project is de integratie ervan in de woonbuurt aan de Zuidrand van de stad”, klinkt het bij het ontwerpteam. “Enerzijds heeft de Campus een schaal die zich verzoent met de aanpalende woonwijk, anderzijds is het een gebouwencomplex dat zich in de 'mental map' van de stad inschrijft en een bepaalde uitstraling bezit. Het binnenplein vormt een extra toevoeging aan het publieke domein van deze wijk en is een bijdrage voor bewoners, studenten en bezoekers.”


Duurzame campus

Het project kiest in eerste instantie voor stedelijke duurzaamheid: goede bereikbaarheid, compact bouwen, flexibel ontwerpen en inzetten op meervoudig gebruik zijn hiervan de basiskenmerken. Ook de recuperatie en integratie van bestaand en waardevol patrimonium in het concept geeft vorm aan duurzaamheid.

Cenergie voerde in opdracht van Stramien en RAU de studie duurzaam bouwen, de EPB-verslaggeving en de studie technieken (hvac, rwa en liften) uit. Daarbij besteedde het bureau bijzondere aandacht aan:

  • Comfort en beleving: gezond binnenklimaat, akoestiek, luchtkwaliteit, lichttoetreding, veiligheid
  • Energie: minimale CO2-emissie, energiebesparing, energierecuperatie, hernieuwbare energiebronnen
  • Keuze van duurzame materialen en installaties gestoeld op een life cycle cost benadering: mogelijkheden tot gerecycleerd materiaal, verantwoord ontgonnen materialen, robuustheid

Het volledige gebouw wordt verlicht met ledtechniek voorzien van daglichtsturing en aanwezigheidsdetectie. Er is geen actieve koeling voorzien, de temperatuur in de zomer wordt gemilderd door nachtventilatie en ramen die automatisch worden gestuurd. De zonnewarmte wordt buitengehouden door middel van een zonwering met kantelbare, optrekbare lamellen. Het principe van de verwarming is dat van een thermal grid, een vraag gestuurd netwerksysteem dat werkt op lage temperatuur. PV-panelen op het dak zorgen voor energieopwekking. De stookinstallatie is zo ontworpen dat ze kan op termijn kan worden aangesloten op het nog aan te leggen lokale warmtenet.

Door al deze maatregelen te combineren in een nieuw en deels bestaand en gerenoveerd gebouw dat gelegen is in de stad, behaalt het project het label BREEAM excellent. Campus Zuid is het eerste schoolgebouw in Vlaanderen met dit label.

Bron: Stramien
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners