Eerste woonwal in België maakt aangenaam wonen mogelijk langs E19

Wonen op enkele meters van de snelweg, het lijkt op het eerste gezicht een ietwat ongezond idee. Een nieuw innovatief woonproject van projectontwikkelaar Extensa Group naar een ontwerp van Stramien toont echter duidelijk aan dat het wél kan.

 In het kader van het project Groeningen wordt langs de E19 in Kontich werk gemaakt van de allereerste woonwal in ons land, een vernieuwend woonconcept dat komt overgewaaid uit Nederland. Het is tegelijk een manier om de schaarse ruimte in onze stedelijke gebieden efficiënter en slimmer te benutten. De wijk moet ook een toonbeeld van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen worden. Cenergie voerde verschillende studies uit in opdracht van Extensa om zo een gefaseerd ambitieniveau voor de volgende jaren vast te kunnen leggen.

 

Aangename en gezonde leefomgeving

Het Masterplan Parkwijk Groeningen van Stramien gaat uit van geluidswalwoningen parallel met de autosnelweg. "Dit zorgt niet enkel voor een aangename en gezonde leefomgeving in deze nieuwe wijk, maar verbetert bovendien de omgevingskwaliteit in de omliggende wijken", klinkt het bij Stramien. 

Dit nieuwbouwproject gaat sterk uit vanuit het landschap, bepaald door de bodem, het reliëf en de bijzondere waterhuishouding. De waardevolle elementen zoals de bomenrijen, de grachten, de overblijfselen/oude armen van de Mandoerse beek worden maximaal behouden als drager van de nieuwe ruimtelijke structuur. Met het landschap als canvas voor een slim ontwerp wordt het extensieve beheer aanzienlijk vereenvoudigd en dus goedkoper.  

 

"Het Masterplan Parkwijk Groeningen van Stramien gaat uit van geluidswalwoningen parallel met de autosnelweg. Dit zorgt niet enkel voor een aangename en gezonde leefomgeving in deze nieuwe wijk, maar verbetert bovendien de omgevingskwaliteit in de omliggende wijken."

 

 

Wonen & openbaar groen

Door compact te bouwen was het mogelijk wonen en openbaar groen in een win-win met elkaar te verzoenen. Een nieuw centraal wijkpark van tien hectare vormt de schakel tussen de Tuinwijk, de Sint-Ritawijk, Groeningen en het centrum van Kontich. Het park sluit aan op de oude spoorwegberm en integreert de bestaande waardevolle bomen- en grachtenstructuur. Het park is een ontmoetingsplek voor de hele gemeente; een locatie om te wandelen, te spelen, te rusten of een balletje te trappen. "Parkwijk Groeningen is een voorbeeldproject op verschillende vlakken: groen, gezond, kindvriendelijk, autoluw, energiezuinig en met een hoge beeldkwaliteit", aldus het ontwerpteam.

Naast het masterplan, maakte Stramien ook het verkavelingsdossier op, het ontwerp van de publieke ruimte en het beeldkwaliteitsplan architectuur, dit laatste in samenwerking met CBA en M2.

Bron: Stramien
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners