Centrumontwikkeling cultuurcentrum Malle

Het gebied rond cultuurcentrum de Notelaar is recent ingrijpend veranderd. Het werd uitgebreid met een nieuwe bibliotheek, lokalen voor jeugd, appartementen en een ruim aantal sociale woningen. AID Architecten, Architektenburo Jef Van Oevelen en Stramien ontwierpen het masterplan met de technische knowhow van studiebureaus All-ingineering en Technum.