Van Oevelen (Architektenburo Jef Van Oevelen)

logo Van Oevelen (Architektenburo Jef Van Oevelen)

Van Oevelen (Architektenburo Jef Van Oevelen)

Geestenspoor 54

2180 Ekeren

België

Het merendeel van onze activiteiten situeert zich in het onderzoeken en ontwikkelen, ontwerpen voor publieke programma’s (bedrijven, scholen, groepswoningbouw, zorgcentra,) in een landschappelijke of stedelijke omgeving. Een ontwerpopdracht is er nooit vrijblijvend. Het is een duidelijke verantwoordelijkheid tegenover die omgeving, en vergt een medeplichtigheid van alle betrokken in een proces van HERKENNING en ERKENNING, … ontdekken, begrijpen en waarderen. In deze geest wil ons buro zich profileren en meewerken aan een leefbare en duurzame omgeving.

De heerlijkheid van ons vak heeft alles te maken met respect en eerlijkheid. Respect en eerlijkheid tegenover een plek, een omgeving, mensen, een programma, tegenover mogelijkheden en beperkingen, tegenover materialen en technieken. De eigen wetmatigheden van elk van dezen, afgewogen in een complexe gelijktijdigheid, bepalen de regels van het spel. Sommigen noemen dit architectuur.

[Lees meer] [Lees minder]