Peter Leroy (Stramien) illustreert voordelen van cohousing aan de hand van voorbeeldproject in Vinderhoute

Cohousing, het is een begrip dat steeds meer architecten en particuliere bouwers intrigeert. Ingenieur-architect Peter Leroy van het Antwerpse ontwerpbureau Stramien is één van hen. Op een studiedag rond groepswoningbouw lichtte hij het nieuwe bouw- en woonconcept toe aan de hand van een pas gerealiseerd cohousing-project in Vinderhoute (Lovendegem).

Cohousing, het is een begrip dat steeds meer architecten en particuliere bouwers intrigeert. Ingenieur-architect Peter Leroy van het Antwerpse ontwerpbureau Stramien is één van hen. Op een studiedag rond groepswoningbouw lichtte hij het nieuwe bouw- en woonconcept toe aan de hand van een pas gerealiseerd cohousing-project in Vinderhoute (Lovendegem). Leroy en zijn collega’s bij Stramien geloven rotsvast in het cohousing-principe en beschouwen het al een van dé bouw- en leefmethoden van de toekomst.

Het cohousing-principe

Cohousing komt overgewaaid uit De Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland en wordt ook hier stilaan een hip begrip. Het is een bouw- en woonconcept dat impliceert dat verschillende gezinnen samenwonen en -leven op een gezamenlijk (groen) domein. Doordat verschillende gezinnen hun krachten verenigen, wordt het in principe mogelijk om goedkoper en ecologischer te bouwen. Dit wil echter niet zeggen dat de bewoners van een cohousing-domein een soort sekte vormen. Elk wordt dan wel betrokken bij gemeenschappelijke activiteiten die er op het domein plaatsvinden, maar heeft bovendien ook zijn eigen voorzieningen en faciliteiten (keuken, badkamer, enz.). De individuele woon- en leefruimte is echter wel wat kleiner en eenvoudiger. Centraal op het terrein staat er een gemeenschappelijk paviljoen dat voor iedere bewoner toegankelijk is en dat door zijn specifieke inrichting (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een industriële keuken of ontspanningsruimtes) sociale activiteiten stimuleert. Co-housing creëert met andere woorden een leefruimte die sociaal contact en privacy optimaal combineert.
Peter Leroy over de voordelen en de maatschappelijke noodzaak van cohousing.


 


Cohousing in Vinderhoute

Het project in Vinderhoute is tamelijk bijzonder. Zeventien gezinnen hebben het op eigen initiatief (en dus los van een bouwpromotor) opgestart. Hun gezamenlijke inspanningen hebben geresulteerd in 17 compacte, zuidelijk georiënteerde passiefwoningen met ruime tuinen. De woningen hebben allen een houtskeletstructuur. De afstand tussen de huizen is precies berekend om – zelfs in de herfst en de lente – maximale bezonning toe te laten. Het gemeenschapshuis bevindt zich centraal op het terrein. 


Oplossing voor maatschappelijke problemen


Ingenieur-architect Peter Leroy (Stramien) is een grote voorstander van het co-housingprincipe en ziet het als een noodzakelijke volgende stap om de problemen in onze samenleving aan te pakken: “Er gaat mijns inziens wat te veel aandacht naar het individuele E-peil  en te weinig aandacht naar de manier van samenleven. Natuurlijk moet een woning goed geïsoleerd en luchtdicht zijn, dat is stilaan vanzelfsprekend. Maar die nagestreefde duurzaamheid situeert zich nu veel meer in het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals verzuring, vergrijzing en vereenzaming. Vandaar dat we met Stramien mensen proberen te zoeken die bereid zijn om op deze manier te gaan leven. We willen het typische individuele woonpatroon doorbreken met deze veel ‘socialere’ manier van samenleven. Ik noem cohousing dan ook liever ‘wonen in meervoud’.”
Meer informatie over cohousing vindt u op http://www.cohousingplatform.be/

Foto's en afbeeldingen: Stramien

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners