Drie projecten winnen wedstrijd ‘alternatief wonen’ van Stad Antwerpen

 VillaVip Merksem is gehuisvest in de door Collectief Noord en Studio Roma gerenoveerde kloostervleugel van het Runcvoorthof
Wooncoop De Wasserij
Zorgkoppel Wim Coel en Margot Geussens bij VillaVip Merksem

Stad Antwerpen selecteerde drie winnaars voor de vierde editie van de wedstrijd ‘alternatief wonen’. Het innovatief cohousingproject VillaVip in Merksem is één van de winnaars. Ook Wooncoop De Wasserij en Collectief Goed vallen in de prijzen voor hun alternatief en vernieuwend woonproject. De winnaars ontvangen afhankelijk van het aantal wooneenheden een bedrag van 100.000 tot 500.000 euro. Met deze wedstrijd wil de stad innovatieve vormen van wonen stimuleren en inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod.

Stad Antwerpen pakt uit met drie winnaars van de wedstrijd ‘alternatief wonen’, die ze al voor de vierde keer organiseerde. Ze wil met deze wedstrijd, die ze in 2017 voor de eerste keer organiseerde, innovatieve en duurzame vormen van wonen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod. Projecten kunnen daaraan voldoen op verschillende manieren, door te werken met gedeelde ruimtes, verschillende functies en activiteiten of verschillende doelgroepen en gezinnen. Zowel individuen, groepen bewoners, organisaties als bedrijven konden een voorstel indienen.

De jury, voorgezeten door de Antwerpse Stadsbouwmeester, selecteerde voor deze editie drie winnaars die zich met hun project lieten opvallen door hun combinatie van innovatie en maatschappelijke meerwaarde. Naast cohousingproject VillaVip Merksem zijn ook wooncoop De Wasserij en Collectief Goed winnaars van de wedstrijd.

"Een divers, betaalbaar en duurzaam woonaanbod in Antwerpen is erg belangrijk voor mij. Deze wedstrijd is bedoeld als een impuls voor alternatieve woonvormen. Niet enkel financieel voor de winnaars, maar ook zodat goede voorbeelden, zoals VillaVip Merksem, anderen zouden inspireren om creatief op zoek te gaan naar andere manieren van wonen."
- Els van Doesburg, Schepen voor wonen van Stad Antwerpen -

 

VillaVip Merksem

VillaVip Merksem is een kleinschalig cohousingproject waarbij 10 volwassenen met een beperking samenwonen met zorgkoppel Wim Coel en Margot Geussens in de gerenoveerde kloostervleugel van het Runcvoorthof. Het zorgkoppel is verantwoordelijk voor de organisatie van de VillaVip en het verstrekken van persoonlijke zorg en ondersteuning aan de bewoners.

VillaVip Vlaanderen, de overkoepelende organisatie, maakt projecten als deze mee mogelijk. Verspreid over Vlaanderen zijn er al 15 VillaVips waar volwassenen met een beperking de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, binnen een huiselijke context. De grootste groep bewoners zijn mensen met een verstandelijke beperking maar er wonen ook mensen met een fysieke beperking.

In elke VillaVip woont een zorgkoppel, dat samenleeft met de bewoners met een beperking. Zij organiseren de dagelijkse werking en door die projecten bewust kleinschalig te houden kunnen ze de bewoners voorzien van individuele zorg en ondersteuning. Dit doen ze niet alleen, maar in samenwerking met een thuiszorgdienst, andere zorginstanties en een klein team van vaste medewerkers. Iedere VillaVip heeft zijn eigenheid, doordat er een ander zorgkoppel actief is en de bewonersgroep anders is.

Bron: Stad Antwerpen
Deel dit artikel:
Onze partners