Collectief Noord ontwerpt woonzorgzone Gitschotelhof in Borgerhout

Het Collectief Noord Architecten stond, in opdracht van Zorgbedrijf Antwerpen, in voor het ontwerp van het Gitschotelhof. Daardoor zal er tegen 2016 een volledig nieuwe woonzorgzone verschijnen op de bestaande site in Borgerhout.
Het Collectief Noord Architecten stond, in opdracht van Zorgbedrijf Antwerpen, in voor het ontwerp van het Gitschotelhof. Daardoor zal er tegen 2016 een volledig nieuwe woonzorgzone verschijnen op de bestaande site in Borgerhout. Bouwprogramma


180 bewoners zullen een nieuwe stek vinden in dit nieuwe woonzorgcentrum dat georganiseerd zal worden in leefgroepen van een achttal kamers. Op die manier wilt men zoveel mogelijk de gezinssfeer benaderen. Maar dat is lang niet alles: een honderdtal serviceflats, een dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum zullen ook geïntegreerd worden. Vervolgens zal er ook een ondergrondse parkeergarage en een grote publieke tuin aangelegd worden.
Concept


Voor het basisconcept beroepen de ontwerpers zich op een omgekeerde bouwblok. Dit betekent dat de publieke formele zijde van de gebouwen aan de binnenzijde van de blok voorzien wordt. De informele woonruimten zullen hun plaats krijgen aan de buitenzijde. Omdat er in het hart van de bouwblok een nieuwe publieke buurttuin komt, wordt de hele buurt uitgenodigd om deel uit te maken van de leefwereld van de zorgcluster.Uitdagingen


Overigens maakte men de keuze om de nieuwe footprint van de Woonzorgcluster uit te werken op de schaal van een tuinwijk. Daar is een logische reden voor: de wijk waarin het huidige Gitschotelhof zich bevindt, koestert een vage referentie naar een tuinwijk. Bovendien wil men de rafelende rand van de bouwblok herstellen zodat het groen aan de straatzijde dominant aanwezig blijft. Verder krijgen de verschillende gebouwonderdelen de schaal van de omliggende woningen en krijgen ze elk een tuin aan de straatzijde.
Belangrijke troeven


Wat de organisatie van het Woonzorgcentrum betreft, koos het ‘Collectief Noord’ voor de kleinste korrel van een achttal kamers die zoveel mogelijk de gezinssfeer benadert. Er zijn ook nog de afzonderlijke toegangen van de geschrankte leefruimtes. Zij helpen om het instituut te verschalen tot woongebouw. And last but not least is er de specifieke footprint waardoor elk onderdeel mogelijks een eigen toegang kan hebben vanaf de straat. Op die manier worden de gebouwen duurzaam met het oog op het toekomstig gebruik ervan.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners