Evereast - The Wood

In Evere, aan de poorten van onze hoofdstad, hebben de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en Everecity een tweede innovatief en passief vastgoedproject ingehuldigd. Evereast – The Wood is een complex met 54 appartementen en werd verwezenlijkt door Bouygues Immobilier en het team van A2RC Architects. Het project vervolledigt een locatie met twee andere gebouwen van private eigenaars en ligt in lijn met de ambities van de regering om in het kader van het Noodplan voor de Huisvesting meer woningen te voorzien in Brussel.