Herbestemming kerk tot school De Boomhut

Met het voorgestelde ontwerp wordt de kerk een levendig en lerend laboratorium, waar alle binnenschoolse activiteiten kunnen worden georganiseerd die niet klasgebonden zijn. De kerk kan tevens worden gebruikt voor buitenschoolse activiteiten zoals tentoonstellingen en recepties. Het aanpalende schoolgebouw wordt ook uitgebreid met een nog te bepalen aantal klassen.