Theresianenkerk in Gent wordt schoolgebouw

De visie van BURO56 Architecten en Martens Van Caimere Architecten ontstaat op het snijpunt tussen duurzaamheid en ambitieus architectuurontwerp. De bureaus verleenden een uniek karakter aan de reconversie van de Theresianenkerk in Gent, die als uitbreiding zal dienen voor de aanpalende basisschool. 

De reconversie van de Theresianenkerk in Gent als uitbreiding van de aanpalende bassischool De Boomhut werd na een wedstrijd toegewezen aan BURO56 Architecten en Martens Van Caimere Architecten in september 2018. Momenteel wordt het ontwerp verder uitgewerkt in overleg met de opdrachtgevers. 

 

Levendig en lerend laboratorium

Met het voorgestelde ontwerp wordt de kerk een levendig en lerend laboratorium, waar alle binnenschoolse activiteiten kunnen worden georganiseerd die niet klasgebonden zijn. De kerk kan tevens worden gebruikt voor buitenschoolse activiteiten zoals tentoonstellingen en recepties. Het aanpalende schoolgebouw wordt ook uitgebreid met een nog te bepalen aantal klassen. 

 

Ruimtelijk spanningsveld

De bestaande architectuur van de kerk werd gerespecteerd. De architecten gebruiken deze ‘omhulling’ dan ook als drager voor een nieuwe bestemming. De positie van het nieuwe volume resulteert in een ruimtelijk spanningsveld tussen de kerk en het nieuwe volume.

 

Opdeling in verschillende zones

Er ontstaat een rondgang rond het volume die opdeling toelaat in verschillende zones. Zo worden de zijbeuken een plaats voor ontmoeting, expositie, een overdekte speelplaats en voor- en naschoolse opvang. De dwarsbeuk wordt een flexibel in te richten ruimte in functie van specifieke lessen of schoolmomenten.

Onze partners