Herbestemming Postsite, Aalst

De vroegere postsite in Aalst was een conglomeraat van industriële gebouwen van de vroegere ‘Filature du Canal’. De gevels zijn gereinigd en hervoegd en voorzien van nieuw buitenschrijnwerk naar historisch model.

De nieuwe kantoorgebouwen worden haaks op de lineaire infrastructuurelementen geplaatst (Dender, spoorweg, wegenis), waardoor de kinetische perceptie ervan wordt versterkt. Dit levert een dynamisch beeld op van nieuwe gebouwen in een attractieve, hedendaagse architectuur, tegen de achtergrond van oude bedrijfspanden. Waar het bestaande Manchestergebouw gekenmerkt wordt door zwaarte en massiviteit, worden de nieuwe kantorenstrips gekenmerkt door lichtheid, transparantie en dynamiek. Ze zijn opgevat als grotendeels beglaasde volumes, voorzien van een zonnewering in gekleurde lamellen. Deze lamellen vormen een soort van tweede gevel rond de gebouwenschil, als het ware lappen gekleurd textiel, wat meteen ook een knipoog inhoudt naar het industriële verleden van deze site als spinnerij.