Herbestemming Sas-site

Het industrieel erfgoed, samen met het continueren van het bestaande landschappelijke dorpsweefsel vormen het kader voor de reconversie van de Sas-site. Een nieuw plein op de site verankert deze plek in de bestaande dorpskern,  en vormt een schakelplek richting het nieuwe landschapspark en de zichtassen naar de Sint-Jozefkerk. Autoluwe straten tussen de bouwzones zijn een voortzetting van de parkstructuur en bieden perspectieven op het industrieel erfgoed in het hart van de site.