awg architecten geselecteerd voor reconversie steenbakkerij 't Sas in Rijkevorsel

awg architecten, Proland en vanhout.pro zijn aangeduid als het winnende team voor de ontwikkeling en herbestemming van steenbakkerij ’t Sas in Rijkevorsel. De terreinen van deze voormalige steenbakkerij zullen worden omgevormd tot een duurzame en diverse woonwijk in de nabijheid van een nieuw landschapspark.

Het industrieel erfgoed, samen met het continueren van het bestaande landschappelijke dorpsweefsel vormen het kader voor de reconversie van de Sas-site. Een nieuw plein op de site verankert deze plek in de bestaande dorpskern, vormt een schakelplek richting het nieuwe landschapspark en beëindigt de zichtassen van, en naar, de Sint-Jozefkerk.
 

Autoluw


Autoluwe straten tussen de bouwzones zijn een voortzetting van de parkstructuur en bieden perspectieven op het industrieel erfgoed in het hart van de site. Het autoluwe karakter maakt een groene uitwerking van de openbare ruimte mogelijk en geeft aanleiding tot informele ontmoeting.


Herkenbare identiteit
 
De rationele bebouwingsstructuur verwijst naar de voormalige droogloodsen en geven de site een samenhangend geheel met een eigen herkenbare identiteit. De gebouwen worden gematerialiseerd met bruin-/roodkleurige bakstenen, als referentie naar het karakteristieke silhouet van de droogloodsen. Het plan voorziet een mix van één- en meergezinswoningen en op de hoek van Stevennekens en Sint Jozef is ruimte voor commerciële activiteiten. Bij de uitwerking van de woningtypologieën werd veel aandacht besteed aan het levensbestendig en aanpasbaar wonen. 

Bron: awg architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners