Herbestemming Sint-Corneliuskerk

Het masterplan omvat de nevenbestemming van de Sint-Corneliuskerk met bibli­o­theek en muziek­a­ca­de­mie Een litur­gi­sche ruim­te voor 80 per­so­nen blijft behou­den. Het bestaan­de ont­moe­tings­cen­trum is gere­no­veerd en de bestaan­de OCMW-huis­jes maken plaats voor een nieu­we repe­ti­tie­zaal voor de har­mo­nie. Samen is onge­veer 2850 m² gemeen­schaps­ruim­te gere­a­li­seerd.