Herbestemming stadhuis Leuven

Het stadhuis krijgt opnieuw een volwaardige, publieke functie. Het open huis wordt permanent toegankelijk en krijgt een toekomstgerichte invulling die overeenstemt met de symbolische waarde en erfgoedwaarde van het gebouw. Het stadhuis krijgt naast een grondige restauratie ook enkele architecturale ingrepen die de toegankelijkheid en circulatie mogelijk maken. Zo komt er een nieuwe, duidelijke toegang in het Corps de Garde, het huidige politiekantoor. Daar komt een nieuw hedendaags volume ‘antichambre’, met een publiek stadsbalkon dat een uniek zicht op de Grote Markt biedt.