India-Natie

India-Natie, een groots project in de Cadixwijk in Antwerpen, zal binnenkort van start gaan. Het project telt vier gebouwen: Kesar, Jaipal, Meti en Pai, en omvat een mix van grondgebonden woningen, appartementen, commerciële ruimtes en kantoren. Het wordt geconcipieerd als een bouwblok bestaande uit vier verschillende gebouwen ontworpen door verschillende architecten. Het geheel wordt op poten gezet door een samenwerking tussen de bureaus PULS architecten, Cuypers & Q architecten, Poponcini & Lootens architecten en Raum architecten. De bouwwerken aan India-Natie gaan eind 2014-begin 2015 van start en zouden eind 2017 afgerond moeten zijn. De gebouwengroep zou dan uit drie grondgebonden woningen, zes handelsruimtes, 41 appartementen en 2800m² kantoren bestaan.