Koninklijk Conservatorium

Twee grote doelstellingen vormen de basis van het project: enerzijds het restaureren en herwaarderen van het gebouwencomplex met een hoge patrimoniale waarde en anderzijds het beantwoorden aan de specifieke noden van de gebruikers.

Het project steunt voornamelijk op de link tussen het gebouw en de functie van de plek. Het optimaal ordenen van de functies in het hart van het complex, moet de site toelaten om terug een hoog performant opleidingscentrum te worden. In haar voorstellen heeft het studiebureau de helderheid binnen een functionele opbouw naar voor geschoven. Origin, A2RC et FVWW zetten in op een coherent geheel dat uitnodigt tot ontmoeting en discussie. De hoofddoelstelling van het studiebureau is om op een gedetailleerde wijze het functioneren van de instellingen werkzaam binnen het Conservatorium te begrijpen, teneinde een project te realiseren dat zo nauw mogelijk aansluit bij de gebruikersbehoeften, om het vervolgens te vertalen naar een project van
hoge kwaliteit.