Leslokalen met passiefhuisstandaard als bio-ecologisch testgebouw

Het gebouw werd ontworpen en gerealiseerd volgens de passiefhuisstandaard, hoewel het begrip duurzaamheid niet enkel vanuit energetisch oogpunt werd benaderd. Er was ook bijzondere aandacht voor de ecologische- en gezondheidsaspecten van de gebruikte technieken, wandopbouwen en materialen. In overleg met VIBE werd met bouwmaterialen gewerkt waarvan een LCA (levenscyclusanalyse) werd opgemaakt volgens de Europese Interreg IVb CAP’EM-methodiek (Cycle Assessement Procedure for Eco-Materials). Zo werd onder meer gebruik gemaakt van hout met COC-certificering (Chain of Custody) uit duurzaam beheerde bossen. Voor alle ter plaatse gestort beton werd geopteerd voor CO2-neutraliteit dankzij de keuze voor hoogovencement CEM III. Het resterende CO2 door transport werd gecompenseerd door de aankoop van CDM’s, één van de flexibele mechanismen van het Kyoto-protocol die de emissiereductie in ontwikkelingsprojecten mogelijk maakt.