Persprijs 2020 Challenge - Leslokalen met passiefhuisstandaard als bio-ecologisch testgebouw

Vorige week viel de Dienst Infrastructuur van KAHO Sint-Lieven in Gent in de prijzen op de 2020 Challenge. De leslokalen als bio-ecologisch testgebouw werden er bekroond met de persprijs. Het gebouw is gebouwd volgens de passiefhuisstandaard en maakt gebruik van gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen. Het omvat leslokalen die ontworpen zijn als een gecontroleerde en vergelijkende testomgeving met reƫle gebruikers.
Vorige week viel de Dienst Infrastructuur van KAHO Sint-Lieven in Gent in de prijzen op de 2020 Challenge. De leslokalen als bio-ecologisch testgebouw werden er bekroond met de persprijs. Het gebouw is gebouwd volgens de passiefhuisstandaard en maakt gebruik van gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen. Het omvat leslokalen die ontworpen zijn als een gecontroleerde en vergelijkende testomgeving met reële gebruikers.
Interreg IVb CAP'EM

Het gebouw werd ontworpen en gerealiseerd volgens de passiefhuisstandaard, hoewel het begrip duurzaamheid niet enkel vanuit energetisch oogpunt werd benaderd. Er was ook bijzondere aandacht voor de ecologische- en gezondheidsaspecten van de gebruikte technieken, wandopbouwen en materialen. In overleg met VIBE werd met bouwmaterialen gewerkt waarvan een LCA (levenscyclusanalyse) werd opgemaakt volgens de Europese Interreg IVb CAP’EM-methodiek (Cycle Assessement Procedure for Eco-Materials). Zo werd onder meer gebruik gemaakt van hout met COC-certificering (Chain of Custody) uit duurzaam beheerde bossen. Voor alle ter plaatse gestort beton werd geopteerd voor CO2-neutraliteit dankzij de keuze voor hoogovencement CEM III. Het resterende CO2 door transport werd gecompenseerd door de aankoop van CDM’s, één van de flexibele mechanismen van het Kyoto-protocol die de emissiereductie in ontwikkelingsprojecten mogelijk maakt.
Aanmoediging Vlaamse bedrijven

Het testgebouw moedigt Vlaamse bedrijven aan om innovatieve technologieën op het vlak van gebouwschil en installaties, ontwerp- en berekeningsmethodes in een reëel gebouw met reële gebruikers uit te testen en te optimaliseren. Zo loopt er op dit moment een toegepast onderzoeksproject met medewerking van studie- en ingenieursbureaus, producenten, verdelers en installateurs van verlichting, daglichtregel- en sturingssystemen en zonwering. Het energiebesparingspotentieel van een daglichtregeling van de verlichting in klaslokalen wordt bestudeerd naast de impact van zonwering hierop.

 Daarnaast zal een doctoraatsonderzoek de meer fundamentele aspecten van een integrale aanpak voor Building Information Modelling (openBIM), simulatiemodellen, metingen en sturing van de technische gebouwcomponenten onderzoeken. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan het ECBCS-programma van het IEA (Internationaal energieagentschap) met de Annex 60 “Tools for building and community energy systems” en kan de basis worden gelegd voor toekomstige technologievertaling en doorstroming naar Vlaamse KMO’s. De interesse voor het testgebouw is groot en het werd ook al opgenomen in de Annex 58 over “Full Scale Dynamic Measurements” o.l.v. prof. Staf Roels van KU Leuven en voorgesteld als onderzoeksobject in de opstartende Annex 62 over “Ventilative Cooling”.


    


Het ontwerp en de realisatie waren het resultaat van een samenwerking tussen de Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen van KAHO Sint-Lieven, het Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Bouwfysica, van KU Leuven, Witas Ingenieursbureau bvba, STABITEC bvba, VIBE – Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen – en het Laboratorium voor Lichttechnologie van KAHO Sint-Lieven. Het project werd gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en mee gefinancierd door het programma INTERREG IVB North-West Europe (NWE) in het kader van het project CAP’EM”.
Deel dit artikel:
Onze partners