Livingstone

Het renovatieproject Livingstone kaderde in de ambitie om de woonfunctie terug te brengen in overtollige kantooroppervlakten. Archi 2000 koos er bewust voor om het uitgesproken horizontale karakter in de gevel van het voormalige DVV-hoofdkantoor grotendeels te behouden, maar om het complex wel in twee delen op te splitsen. Hiervan fungeert ongeveer 17.000 m2 -terrassen inbegrepen- als woningbouw, gegroepeerd in vier woonblokken. Dit gedeelte herbergt niet alleen een pub, supermarkt en postkantoor, maar eveneens 122 appartementen. Kortom, een geschikte woonplek voor mensen die alle comfort binnen handbereik wensen.