Masterplan herbestemming Regina Mundi

De projectsite bevindt zich aan de rand van de stadsstrip, op de steilrand van het Kempisch Plateau. Het masterplan is opgebouwd rond een nieuwe verbindingsas tussen het stadscentrum en het hoger gelegen stadsbos. De footprint van de bestaande gebouwen op de site vormt een sterke ruimtelijke eenheid - een ‘carré’ rondom een ‘koer’ – en wordt getransformeerd naar een nieuw stedelijk weefsel. Binnen de nieuwe pleinwanden ontstaat een publieke ruimte die de schakel tussen het stadscentrum, de projectsite en het stadsbos moet vormgeven. Onder deze publieke ruimte bevindt zich een aanzienlijk deel van het programma, dat grotendeels in de steilrand ingegraven is. De daken van deze gebouwen zijn afwisselend opgevat als trappen, pleintjes, speelplaatsen en tuinen. Een centraal torenvolume geeft uitdrukking aan de activiteiten op de site. De programmatische invulling van de site is heel divers: wonen, studentenhuisvesting, handel en diensten, de nieuwe Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten en de herlokalisatie van de basisschool.