OFFICE 164

In opdracht van Het Facilitair Bedrijf werd een verouderd kantoorgebouw met vier bouwlagen langs de Passionistenlaan in Kortrijk volledig gerenoveerd. De verbouwing kaderde in de doelstelling van de Vlaamse overheid om een voorbeeld te zijn op het vlak van energiezuinige kantoorgebouwen. In het renovatieontwerp van architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Serveren vormde het maximale behoud van de draagstructuur het uitgangspunt. Het bestaande gebouw met een vloeroppervlakte van 2.000 m² werd gestript tot op de initiële betonnen draagstructuur. Daarrond kwam een onafhankelijke prefabbetonstructuur van verticale kokers en horizontale luifels en balkons.