Polderparel

De Polderparel is een gebouw uit één stuk dat de volledige footprint van het kavel inneemt. Vervolgens worden verschillende transformaties uitgevoerd die een antwoord op maat bieden aan de context, de mogelijke ontwikkelperspectieven van de directe omgeving en het programmavoorstel. Het resultaat is een markant gebouw, met geheel leistenen gevels en lichte betegelde ruimtes binnenin het blok. Met Polderparel worden 18 sociale woningen gerealiseerd in opdracht van De Ark (Turnhout).