Politiecentrum De Ligne

Het bestaande gebouw - dat destijds ontworpen werd door Marcel Lambrichts -  vormt het uitgangspunt voor een energieneutrale herinterpretatie die het gebouw klaarstoomt voor de toekomst. Het driehoekig gebouw wordt daar waar nodig aangepast aan de noden van de nieuwe gebruiker. Een nieuwe gevel zorgt zowel voor thermisch comfort als voor veiligheid en een nieuwe uitstraling. De drie hoeken krijgen een nieuwe identiteit: de eerste zal dienen als publiekstoegang, de tweede wordt de personeelstoegang, terwijl de derde voorzien is voor interventies. Zo wordt het nieuwe De Lignegebouw een belangrijke schakel tussen de boven- en de benedenstad en een open huis voor burgers en politiemedewerkers.