B-architecten en Osar aangesteld voor ontwerp toekomstig centraal politiegebouw in Brussel

De burgemeesters van Brussel en Elsene hebben de aanstelling van de architectenbureaus B-architecten en Osar architects voor het ontwerp van het toekomstig politiecentrum De Ligne bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het bestaande gebouw - dat destijds ontworpen werd door Marcel Lambrichts -  vormt het uitgangspunt voor een energieneutrale herinterpretatie die het gebouw klaarstoomt voor de toekomst. Studieburo De Klerck staat in voor de studies stabiliteit en technieken. 

De politiezone Brussel-Elsene is de grootste van het land wat grondgebied betreft. Duizenden politieagenten werken er elke dag in soms verouderde commissariaten. Dit project beoogt dan ook de bouw van een modern, goed uitgerust centraal commissariaat in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum. "De infrastructuur biedt onze politieagenten niet alleen de best mogelijke werkomstandigheden, maar moet ook zorgen voor een betere opvang van de burgers, wat even essentieel is als de modernisering van de infrastructuur”, legt Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel, uit.


Energieneutrale herinterpretatie

"Het politiegebouw De Ligne in Brussel lijkt klein, maar is groot in omvang. Het nieuwe ontwerp speelt hierop in door de structuur te behouden - ook een duurzame keuze die sloopafval vermijdt. De puzzel die architect Marcel Lambrichts in het verleden zo doordacht heeft gelegd, vormt zo het uitgangspunt voor een energieneutrale herinterpretatie die het gebouw klaarstoomt voor de toekomst", klinkt het bij het ontwerpteam. 

De kelderverdieping wordt heringericht als parkeergarage en vertrekplaats voor agenten die bij interventies worden opgeroepen. Een helling overbrugt drie niveaus van het gebouw en scheidt verschillende ingangen en gebruikersstromen. Een nieuwe bovenverdieping, de 'kroon', wordt toegevoegd om de algemene directie en de dispatchcentrale te bedienen, waarbij de daken tuinen of ruimtes voor hernieuwbare energie worden.

Het project omvat een nieuwe gevel voor het gebouw, die de visuele identiteit ervan actualiseert en oud en nieuw, en hoog- en laag-Brussel met elkaar verbindt. Deze gevel wordt bovenaan versierd met weelderig groen dat helpt de hittestress in de binnenstad te bestrijden en een welkome aanvulling vormt op de biodiversiteit in de stad. De publieke ingang wordt verbonden met het historische stadscentrum, toegankelijk en duidelijk, en komt uit op een kern met liften en trappen via een andere stedelijke maar veilige en op mensenmaat gemaakte ingang. Zo wordt het nieuwe De Lignegebouw een belangrijke schakel tussen de boven- en de benedenstad en een open huis voor burgers en politiemedewerkers. 


Ambitieuze renovatie

“Wij zijn zeer verheugd dat B-architecten en Osar dit project toegewezen hebben gekregen. B-architecten heeft al ongelooflijk werk verricht door het voormalige station van Laken te renoveren tot een cultureel trefpunt. Hier beoogt het project een voormalige bank om te vormen tot op maat gesneden, ultramoderne politiekantoren. De transformatie is dus nog ambitieuzer en complexer”, zegt Lydia Mutyebele Ngoi, Schepen van Openbaar Patrimonium en Grondregie. “Het project beoogt ook het hergebruik van het bestaande gebouw te maximaliseren en is duurzaam, volgens de geavanceerde 'trias energetica'. Dit vertaalt zich concreet in een reeks infrastructuren, zoals omkeerbare lucht-water-warmtepompverwarming, fotovoltaïsche panelen, regenwaterterugwinning, enz."


Meerwaarde voor politiezone

“Beschikken over een hoofdgebouw waarin het overgrote deel van de diensten van onze politiezone, zowel de operationele als de administratieve, is gecentraliseerd, vormt een onbetwistbare meerwaarde, met name om de interne samenwerking en bijgevolg de doeltreffendheid van ons optreden te maximaliseren. Deze centralisatie zal vier grote voordelen hebben: professionalisering van onze opdrachten en interventies ten dienste van de burger; welzijn van ons personeel dat zich zal kunnen ontwikkelen in een veilige professionele omgeving die is uitgerust met de nieuwste technologieën; rationalisering van onze onroerende en materiële middelen en een aanzienlijke vermindering van onze ecologische voetafdruk", vult Michel Goovaerts, korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, aan. 

 

Tijdelijke invulling

In afwachting van het begin van de werkzaamheden in 2023 zal de culturele vzw Arty-Farty tijdelijk onderdak krijgen in het gebouw. Op die manier wil de Stad Brussel leegstand tegengaan. 

Bron: Stad Brussel, B-architecten

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage