Portier 51

Portier 51, op de voormalige Mechelse bibliotheeksite, voorziet in de realisatie van 22 woningen met nieuwe openbare ruimte, een collectieve tuin en een daktuin voor de Portierswoning en de buurtbewoners. Deze herontwikkeling geeft ademruimte aan het doorheen de jaren dichtgeslibde bouwblok. Het ontwerp omvat bijzonder veel aandacht voor toekomstbestendig bouwen en circulariteit.