BOB361 Architects zet in op circulair bouwen bij herontwikkeling Mechelse bibliotheeksite

Het project Portier 51 van BOB361 Architects, op de voormalige Mechelse bibliotheeksite, voorziet in de realisatie van 22 woningen met nieuwe openbare ruimte, een collectieve tuin en een daktuin voor de Portierswoning en de buurtbewoners. Deze herontwikkeling geeft ademruimte aan het doorheen de jaren dichtgeslibde bouwblok waar tot de verhuis naar het gerenoveerde Predikherenklooster de bibliotheek gevestigd was. Het ontwerp omvat bijzonder veel aandacht voor toekomstbestendig bouwen en circulariteit. De werken starten dit jaar en zullen tegen 2024 afgerond zijn. 

Een nieuwe open en groene ruimtestructuur vormt de ruggengraat van de herontwikkeling. De hoogtes van de bouwvolumes richten zich naar het beeld van het oorspronkelijke massieve bibliotheekvolume en het bestaande omliggende weefsel.

Omdat er bij dit project sprake is van een beperkte toevoeging van nieuwe bouwvolumes, ontstaat er een evenwichtig beeld tussen oud en nieuw, waarbij er nieuwe interessante perspectieven ontstaan. Aangezien elk gebouw een eigen karakter krijgt door materiaalgebruik en/of vorm ontstaan er vier nieuwe korrels, die naar schaal en omvang naadloos tussen de overige korrels van het bestaande weefsel passen. Het project bouwt verder op de historische waarde en architectonische sterktes van de bestaande gebouwen op de site. Veranderingsgerichte ingrepen maken gelijkaardige evoluties in de toekomst eenvoudiger toepasbaar en ondersteunen zo een continue doorontwikkeling van het project.

 

Circulair bouwen

De bibliotheeksite is onderhevig aan hoge ambities en doelstellingen, waarbij gestreefd wordt naar een zeer duurzaam, ecologisch, maximaal circulair en toekomstgericht project. Vanuit deze objectieven ontstaat een grote focus op behoud, renovatie en slim hergebruik van bestaande gebouwen en structuren.

Bij de opmaak van het ontwerp werden verschillende aspecten van circulair bouwen zorgvuldig afgewogen en samengevoegd tot een coherent geheel, met als doel niet enkel de negatieve impact te beperken, maar ook een positieve impact te realiseren, vandaag én in de toekomst. Hergebruik vormt hiervoor de basis. De behouden gebouwen en hun structuur alsook de nieuwe toevoegingen vormen open dragers die veranderlijk worden ingevuld en zo verschillende toekomstscenario’s mogelijk maken. De materiaalkeuze, zoals bijvoorbeeld de gevels met recuperatiebaksteen en kalkmortel, is afgestemd op die aanpasbaarheid en op het ritme van de functionele lagen, om een lange levensduur en lage materiaalimpact zo goed mogelijk te verenigen.

 

Met het oog op de toekomst

De gebouwen zijn toekomstbestendig ontworpen. Dit komt tot uiting door het vermijden van energieverlies, het beperken van drinkwaterverbruik, circulaire warmte- en koudeproductie met 100% hernieuwbare energie, elektrische mobiliteit en slimme technologie. De hernieuwbare energie wordt opgewekt via een BEO-veld, luchtwarmtepomp en zonnepanelen.

De daktuin op de Ziekeliedenvleugel speelt eveneens een rol binnen het circulaire verhaal. De gebruikers kunnen er immers hun groenafval composteren en maken zo nieuwe voedingsstoffen aan voor de moestuin. Dat creëert niet enkel een erg kleine, lokale kringloop, maar werkt ook verbindend voor de bewoners van de site én de buurt.

Deel dit artikel:
Onze partners