Reconversie Marie Thumas-gebouw

De oude conservenfabriek Marie Thumas aan de Leuvense Vaart wordt grotendeels gerenoveerd en krijgt binnenin een volledig nieuwe indeling: er komen werkplaatsen en kantoren, aangevuld met horeca, winkels, sport en cultuur. Op die manier moet de site opnieuw een belangrijke economische functie gaan vervullen aan de Vaart. Daarnaast kan je binnenkort opnieuw wonen op Marie Thumas, zowel op het dak van het fabrieksgebouw, als in twee nieuwe woongebouwen. Op vlak van duurzaamheid moet de nieuwe werk- en woonwijk alvast niet onderdoen: de hele site blijft vrij van fossiele brandstoffen door het gebruik van geothermie.