Rehabilitatiecentrum OPZ Geel

In 2002 kwam er een open oproep voor de uitbreiding van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) in Geel. Het betrof de restauratie van het oude ziekenhuis tot rehabilitatiecentrum. OMGEVING won met hun ontwerp, dat de oude elementen in ere herstelt. Op de open afdeling is plaats voor 31 patiënten die klaar zijn om terug deel te nemen aan de samenleving, maar toch nog een veilige haven behoeven. Daarnaast is er plaats voor twee therapiehuizen. Naast een masterplan diende OMGEVING ook een ontwerp voor de buitenruimten in.