Renovatie Psychiatrisch Centrum Sleidinge

Het Psychiatrisch Centrum in Sleidinge, is in volle verbouwing. Een studie, onder leiding van Abscis Architecten, wees uit dat een herbestemming van de bestaande Kinderdienst noodzakelijk is. Deze dienst is tot op heden ondergebracht in de algemene gebouwen van het Centrum. Dit jaar moet de verbouwing voltooid zijn. VPT Versteeg levert ART Punch gevelpanelen en plaatst hekwerken. Mevaco Bouwbedrijf werd als hoofdaannemer aangesteld.