Psychiatrisch Centrum in Sleidinge in volle verbouwing

De eerste fase van de verbouwing van het Psychiatrisch Centrum in Sleidinge is in volle uitvoering. Een studie, onder leiding van Abscis Architecten, wees in 2010 al uit dat een herbestemming van de bestaande Kinderdienst noodzakelijk was. Deze dienst is tot op heden ondergebracht in de algemene gebouwen van het Centrum. Nog dit jaar moet de verbouwing voltooid zijn. VPT Versteeg levert ART Punch-gevelpanelen en plaatst hekwerken. Mevaco Bouwbedrijf werd als hoofdaannemer aangesteld.
De eerste fase van de verbouwing van het Psychiatrisch Centrum in Sleidinge is in volle uitvoering. Een studie, onder leiding van Abscis Architecten, wees in 2010 al uit dat een herbestemming van de bestaande Kinderdienst noodzakelijk was. Deze dienst is tot op heden ondergebracht in de algemene gebouwen van het Centrum. Nog dit jaar moet de verbouwing voltooid zijn. VPT Versteeg levert ART Punch-gevelpanelen en plaatst hekwerken. Mevaco Bouwbedrijf werd als hoofdaannemer aangesteld.


Zusterhuis

De bestaande Kinderdienst is ondergebracht in de algemene gebouwen van het Psychiatrisch Centrum.  Dit is voor deze doelgroep geen ideale situatie.  De oplossing hiervoor werd gevonden in het aangrenzende deel van het voormalig zusterhuis.  Een perceel dat, wat betreft aanleg, al deel uitmaakte van de parkachtige tuin, grenzend aan het Psychiatrisch Centrum.  Dankzij deze locatie kan de Kinderdienst gebruik maken van de faciliteiten van het Centrum, maar is er toch de nodige privacy voor de bewoners.


Bestaand en nieuw

Het programma van de Kinderdienst bestaat uit 2 delen. Ten eerste worden de twee leefgroepen in een nieuw te bouwen volume ondergebracht. Ten tweede kunnen de ondersteunende functies, met therapielokalen, spreekkamers en personeelsruimten zeer efficiënt in het bestaande zusterhuis worden geïntegreerd.

Het fysiek ontkoppelen van de twee bouwdelen past in de pedagogische gedachte die aan de basis van het grondplan ligt: de bewoners verlaten hun woonruimte om zich naar een ander gebouw te begeven voor therapie, om les te volgen, of om te ontspannen. Het laat ook toe om het project gefaseerd uit te voeren. In deze eerste fase zal het zusterhuis worden omgebouwd om zo snel mogelijk ambulante diensten te kunnen aanbieden. In een latere fase zal de nieuwbouw voor de leefgroepen gerealiseerd worden.

    


Infrastructuur

Het bestaande zusterhuis is opgetrokken in de jaren ’70 in een betonbouwsysteem met dragende gevelelementen.  De gemeenschappelijke ruimten, keuken, woonkamer en gebedsruimte, zijn georganiseerd rond een kleine binnentuin.  De privévertrekken zijn opgenomen in een aparte vleugel naast een centrale middengang.  Door het bouwsysteem met dragende gevels is de indeling vrij eenvoudig te wijzigen. De relatief ondiepe zone rond de binnentuin is bestemd voor personeelsruimten: vergaderruimte, kantoren, spreekruimten en zo meer. De vleugel, waar voorheen de slaapvertrekken waren, wordt volledig leeggemaakt en ingericht als een groot gemeenschappelijk ‘plein’, met aangrenzende therapielokalen.

Er worden twee leefgroepen voorzien: één leefgroep voor 8 bewoners die ongeveer 6 maanden in het centrum verblijven met één crisisunit voor acute opvang van 6 jongeren. Een leefgroep is georganiseerd rond een centrale leefruimte, van waaruit het personeel overzicht heeft over deze centrale ruimte, en doorheen de aanpalende gang naar de privévertrekken. De personeelsruimten van de twee units zijn aan elkaar gekoppeld om onderlinge ondersteuning te kunnen bieden.

Beide bouwvolumes, bestaande uit het zusterhuis en de nieuwe leefunits, worden omkleed met dezelfde gevelstructuur.  Ook de buitenruimten, die bij de Kinderdienst horen, worden met deze structuur afgebakend.  Zo ontstaat een natuurlijke begrenzing van de ruimte, zonder een opgesloten gevoel te creëren.  Binnen en buiten lopen oud en nieuw naadloos in elkaar over.


Art Punch

VPT Versteeg , fabrikant van creatieve en innovatieve metalen gevelsystemen (Art Punch), levert het hekwerk en de gevelpanelen.  De Nederlandse firma is gespecialiseerd in het vervaardigen van complexe paneelvormen voor diverse toepassingen op woningen, bedrijfspanden, overheidsgebouwen en geluidsschermen.  Zowel voor nieuwbouw als renovatie.  Uitvoeringen kunnen op diverse
manieren: trendy, tijdloos, met een natuurlijke of een industriële uitstraling.

VPT perforeert afbeeldingen in metalen, waarbij de afstand en de gatafmeting de afbeelding creëert.  Dankzij moderne software kan de fabrikant de aangeleverde afbeelding verwerken tot een gatenpatroon.  De architect heeft de keuze om een patroon te ontwerpen voor één paneel dat repeteert of een patroon dat geprojecteerd wordt over een geveldeel en zodoende over meerdere panelen doorloopt.  Het perforeren van een afbeelding kan in aluminium of verzinkt staal worden toegepast.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners

GAimage