Restauratie en renovatie Handelsbeurs

De Handelsbeurs in het historische hart van Antwerpen was jarenlang een ontmoetingsplek, bekend om haar monumentale doorsteek tussen de Lange Nieuwstraat en de Meir. De Handelsbeurs gaat terug op een pand uit 1531 en is daarmee het allereerste beursgebouw waarop andere Europese beurzen zijn geïnspireerd en wordt daarom de moeder van alle beurzen genoemd. Ze ging twee keer in vlammen op om telkens heropgebouwd te worden.
Het huidige gebouw dat dateert van 1872 is een neogotisch ontwerp van architect Jos Schadde, die er veel referenties aan het oorspronkelijk gebouw in integreerde. De Handelsbeurs werd in 1897 uitgebreid met de kleinere Schippersbeurs. Einde jaren ’90 verloor de Handelsbeurs haar functie als effectenbeurs, die overging naar de Brusselse beurs. Het pand stond sindsdien leeg en om veiligheidsredenen werd het historische gebouw
gesloten. Ook de aanpalende gebouwen in de Lange Nieuwstraat 20-22-24 kwamen leeg te staan toen de dienst bevolking verhuisde. De stad Antwerpen besloot de gebouwen aan de Lange Nieuwstraat te verkopen en koppelde daaraan de restauratie en herbestemming van
de Handels- en de Schippersbeurs.