Schelde-Landschapspark

Het Schelde-Landschapspark is een ambitieuze samenwerking tussen verschillende Schelde-gemeenten op het gebied van mobiliteit, industrie en handel, landbouw, wonen en voorzieningen, natuur, recreatie en toerisme. De ambitie van het Schelde-Landschapspark is te komen tot een integrale ruimtelijke visie voor het volledige gebied, zodat de kwaliteiten van de regio bewaard blijven en er meer samenhangende landschappen ontstaan. Het Schelde-Landschapspark houdt geen rekening met de gemeentegrenzen, maar benadert de Schelderegio als één geheel. De nadruk ligt dan ook op gemeentegrensoverschrijdende projecten en het aan elkaar rijgen van lokale projecten, zodat ze op een hoger niveau worden getild. Een Europese bevraging werd georganiseerd om privé-maatschappijen vanaf het begin de mogelijkheid te geven om mee te participeren in het Schelde-Landschapspark. Het consortium 3EW8 waarvan Euro Immo Star de trekker is, werd als partner geselecteerd.