Definitief masterplan voor stationsomgeving Ronse klaar

Ook kleinere stations in Vlaanderen kunnen een unieke plek in de stad worden. Dat bewijst het masterplan voor de stationsomgeving van Ronse. De stad Ronse, de NMBS-Holding, Infrabel en De Lijn werken intensief samen om van de stationsomgeving Ronse een levendige ontmoetingsplaats.
Ook kleinere stations in Vlaanderen kunnen een unieke plek in de stad worden. Dat bewijst het masterplan voor de stationsomgeving van Ronse. De stad Ronse, de NMBS-Holding, Infrabel en De Lijn werken intensief samen om van de stationsomgeving Ronse een levendige ontmoetingsplaats te maken voor wandelaars en fietsers in de Vlaamse Ardennen.

Samenwerking als motor voor herontwikkeling

In juli 2009 hebben de stad Ronse, de NMBS-Holding, Infrabel en De Lijn een intentieovereenkomst ondertekend waarbij zij zich als partners voornemen om een masterplan en haalbaarheidsstudie op te maken omtrent de toekomst van de stationsomgeving. Het stedenbouwkundige bureau Euro Immo Star, dochter van de NMBS-Holding, gespecialiseerd in de duurzame ontwikkeling van stationsomgevingen, stond in voor de opmaak ervan. Vandaag ligt er na intensief overleg een ambitieus masterplan op tafel. De vier partners zullen het masterplan de volgende jaren uitvoeren.

Het stationsgebouw Ronse - dit is het voormalige station van Brugge op ’t Zand - staat al sinds 1886 in Ronse. Het gebouw werd enkele jaren terug herschilderd en oogt opnieuw mooi. Helaas ligt de omgeving er al jaren verwaarloosd bij en maken de voormalige goederenloods, de goederenkoer, de passerelle, de huidige pendelparking en omgeving deel uit van een grauwe stationsbuurt.

De plek heeft nochtans veel potentieel. Het stationsgebouw, de goederenloods en de passerelle zijn beschermd als monument. Bovendien komt de trein in Ronse nog echt in het centrum aan en kan je vanop het perron rechtstreeks de winkelstraat in wandelen.

Een terminus als nieuw begin

De projectpartners zien het station als terminusstation of eindpunt van het spoor. Het buitendienst stellen van de in onbruik geraakte spoorlijn richting Leuze biedt schitterende kansen. Vanaf het stationsplein wordt de voormalige spoorlijn heringericht als fiets- en wandelpad met ontsluiting naar het westen en het zuiden (verbinding sportzone). Deze groene ader fungeert als ruggengraat voor een nieuw stedelijk landschap langs de bestaande bebouwing. Aangezien Ronse over een groot aantal leegstaande panden beschikt, hebben de projectpartners ervoor gekozen om het hergebruik van deze panden te stimuleren, eerder dan nieuwe gronden aan te snijden voor stedelijke verdichting.

De gebieden gelegen ter hoogte van de oude spoorlijn zullen geherwaardeerd worden als een opeenvolging van groene, landschappelijke kamers, elk met een eigen identiteit, in een nieuw stadspark. Deze opeenvolging zorgt voor een ritme in de beleving van het fiets- en wandelpad dat aansluit op het station dat ook uiting geeft aan het meervoudige landschap van de Vlaamse Ardennen. Zoals dichter en journalist Paul Scott Mowrer wist te zeggen: “A fine landscape is like a peace of music, it must be taken at the right tempo”. Bovendien draagt de uitbouw van deze landschappen bij tot de broodnodige biodiversiteit.

Het stationsplein als stedelijke schakel

Via dwarse doorsteken zullen stedelingen zich vlot van het noorden van Ronse naar de zuidzijde kunnen verplaatsen. Stad Ronse en de NMBS-Holding zullen de zone achter het station uitbouwen tot een centrale publieke ruimte. Het stationsgebouw krijgt hiermee zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een pleinfunctie. Bovendien zal het plein aan de achterzijde via een trappenpartij de verbinding maken met het zuidelijke deel van de stad.

Moderne onthaalinfrastructuur voor de reizigers

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, maakt van de gelegenheid gebruik om de onthaalinfrastuctuur voor de reizigers te moderniseren. Zo krijgen de perrons alle moderne voorzieningen en worden ze bovendien verhoogd naar de maximale hoogte. Dit zorgt ervoor dat de reizigers op een veilige, comfortabele en efficiënte manier de trein in- en uit kunnen stappen. Bovendien zal Infrabel, in het kader van zijn duurzaam mobiliteitsbeleid, de inspanningen van de stad ondersteunen om een fiets- en wandelpad te ontwikkelen.

Auto’s en fietsen

Op de voormalige goederenkoer richt de NMBS-Holding een pendelparking in met 160 plaatsen. Tevens komen er twee fietsenstallingen met een totale capaciteit van 160 fietsplaatsen. Voor wie met de auto naar het station wordt gebracht of afgehaald wordt een comfortabele zoenzone aangelegd. Het studiebureau van de NMBS-Holding staat in voor het ontwerp en realisatie van de pendelparking, twee fietsenstallingen en de zoenzone.

Een comfortabel en veilig busstation

De Lijn zal haar busstation verplaatsen naar de locatie waar vandaag de parking gelegen is. Zodoende ligt deze zone op een lager niveau dan de straat en wordt het bus- en voetgangersverkeer op een veilige manier gescheiden. De Lijn investeert verder in integrale toegankelijkheid, wachtcomfort, informatie en communicatie. Elke bushalte krijgt een comfortabel en veilig perron met schuilgelegenheden. De uitvoering van dit plan zal ervoor zorgen dat Ronse niet alleen lokaal een hefboom krijgt aangereikt om de buurt volledig op te waarderen, ook in de wijde regio zal de uitvoering ervoor zorgen dat de Ronsese stationsbuurt haar attractieve rol kan uitspelen. De realisatie zal duidelijk maken dat ook kleinere stations een unieke plek in de stad kunnen zijn.
Deel dit artikel:
Onze partners