Stationsomgeving Aalst

De stationsomgeving van Aalst wordt grondig vernieuwd. De doelstelling van het project is om van de stationsomgeving een aangename verblijfsomgeving te maken, die toch makkelijk bereikbaar blijft voor de verschillende vervoersmodi. Om dit te kunnen bereiken worden de huidige barrières (Dender en spoorwegtalud) weggewerkt zodat de stad Aalst onder de sporen kan verder groeien. De relatie tussen de verschillende stationswijken wordt daarenboven geoptimaliseerd door de huidige diensttunnel van het station om te vormen tot een brede onderdoorgang onder de sporen. Deze onderdoorgang staat in verbinding met de pendelparking, de projectontwikkeling en met de nieuwe voetgangers- en fietsburg over de Dender en biedt meteen ook een comfortabele toegang tot de perrons. De huidige Sint-Annabrug wordt vervangen door een nieuw exemplaar type kantelburg. Ook de achterkant van het station wordt een levendige wijk met een pendelparking en nieuwe projectontwikkelingen. De twee huidige halteplaatsen van De Lijn worden gebundeld tot één nieuw busstation met aangename wachtaccomodaties. Eurostation is verantwoordelijk voor het overkoepelende projectmanagement en voor het ontwerp en de aanleg van het nieuwe fietsgebouw dat in de Majoor Claserstraat komt.