Sint-Godelieve Instituut Lennik

Plusoffice architects staat in voor het ontwerp van de uitbreiding van het Sint-Godelieve Instituut in Lennik. Door het groeiend aantal leerlingen starte men in 2014 met de bouw van een nieuwe sporthal, kleuterklassen en klassen voor het secundair. Op de site van het Sint-Godelieve Instituut komt een nieuwe sporthal met kleedkamers, een refter voor 600 personen, 12 klaslokalen voor het secundair, een tweede nieuwbouw met 6 kleuterklassen, polyvalente zaal en een uitbreiding van de lagere school met 2 klaslokalen.