Sint-Godelieve Instituut in Lennik breidt uit

Plusoffice architects staat in voor het ontwerp van de uitbreiding van het Sint-Godelieve Instituut in Lennik. Door het groeiend aantal leerlingen starte men in 2014 met de bouw van een nieuwe sporthal, kleuterklassen en klassen voor het secundair. 

Op de site van het Sint-Godelieve Instituut komt een nieuwe sporthal met kleedkamers, een refter voor 600 personen, 12 klaslokalen voor het secundair, een tweede nieuwbouw met 6 kleuterklassen, polyvalente zaal en een uitbreiding van de lagere school met 2 klaslokalen.

 

Ingegraven kleuterklassen

De impact van de nieuwe gebouwen op de omgeving is beperkt gehouden. De sporthal en kleedkamers worden half ingegraven in het terrein en hier bovenop komt de refter. Het achteruit geschoven balkvormige volume van de klaslokalen trekt zich terug ten opzichte van de straat en kraagt uit over de speelplaats.

De nieuwe basisschool sluit aan op de bestaande gebouwen van de lagere school en creëert tegelijk een uitbreiding van de speelplaats op het dak van de kleuterschool. De kleuterklassen worden half ingegraven en hebben elk hun eigen speelpatio, bovenop komen de klassen voor de lagere school. Aan de straatzijde vormen een overdekte toegang en polyvalente zaal de toegang tot de basisschool. Het eindresultaat is een kleuterschool met speeldak en een sportzaal met een leercentrum en refter erbovenop.

 

Materialen en duurzaamheid

De basisschool wordt in klassiek gevelmetselwerk uitgevoerd. De kleiklinker dat op het speeldak gebruikt wordt, zal ook in de gevel worden gemetst. De detaillering  krijgt een aantal accenten in beton. De sporthal is bekleed met een patchwork van groene sandwichpanelen met verschillende tinten en golvingen. Ter hoogte van het maaiveld gaat dit over in een betonnen plint. De klaslokalen die daarboven zweven zijn met dezelfde kleiklinker als de basisschool gemetst.

Het project haalt een score van 74 procent volgens de duurzaamheidsmeter voor scholen. Het einde van de bouwwerken is voorzien voor december 2015.

Bron: plusoffice architects
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners