Sint-Lazaruspleinen in Sint-Joost-ten-Node

De Sint-Lazaruslaan wordt omgevormd tot de Sint-Lazaruspleinen. Het ontwerp is van de landschapsarchitect Bureau Bas Smets, in samenwerking met de stedenbouwkundige Jean-Pierre Charbonneau en de studiebureaus Greisch en Bureau Bouwtechniek. De overheid wenst dat de omwonenden en bezoekers zich de straten en pleinen van deze wijk weer kunnen toe-eigenen, zowel op stedelijk, commercieel als cultureel vlak.