Sociaal woonproject Hondekensmolenstraat

Het project betreft de bouw van 12 sociale huurwoningen en 16 sociale koopwoningen met buitenruimtes en infrastructuur. De volledige nieuwe ontwikkeling sluit aan op een bestaande woonwijk en nodigt uit om na te denken over nieuwe vormen van omgaan met ‘de verkaveling’. Het wil mee een antwoord bieden op de actuele vraag naar compact wonen met een private buitenruimte.

Wonen wordt gezien in een ruimer kader dan de footprint van het perceel van de woning zelf. Specifieke aandacht gaat uit naar de inrichting van publieke buitenruimte die de link vormt voor elk gezin dat hier zijn stek zal vinden. De woning zelf werd functioneel ingericht. Ze is een private plek worden voor de grote gezinnen die hier wonen. Ruimte, licht en lucht zijn de bouwstenen voor elk van deze woningen.