Architecten Groep III ontwerpt compacte, lichtrijke sociale woningen in Izegem

Architecten Groep III tekende het ontwerp voor het sociaal woonproject Hondekensmolenstraat in het West-Vlaams Izegem. De nieuwe ontwikkeling sluit aan op een bestaande woonwijk en nodigt uit om na te denken over nieuwe vormen van omgaan met ‘de verkaveling’. Het wil mee een antwoord bieden op de actuele vraag naar compact wonen met een private buitenruimte.

Het project betreft de bouw van 12 sociale huurwoningen en 16 sociale koopwoningen met buitenruimtes en infrastructuur. Wonen wordt gezien in een ruimer kader dan de footprint van het perceel van de woning zelf. Specifieke aandacht ging uit naar de inrichting van publieke buitenruimte die de link vormt voor elk gezin dat hier zijn stek zal vinden. De woning zelf werd functioneel ingericht. Ze is een private plek geworden voor de grote gezinnen die hier wonen. Ruimte, licht en lucht zijn de bouwstenen voor elk van deze woningen.

Deze opdracht had een duidelijke opsplitsing, niet alleen in de scheiding tussen twee bouwheren met elk hun eigen beleidsvisie, maar vooral ook een duidelijk onderscheid in oriëntatie van de gronden. Beide zijden van de straat kan je niet gelijkwaardig behandelen. Er werd gezocht naar een verhaal waarbij alle entiteiten van een gunstige oriëntatie kunnen genieten en deze prijs niet hoeven te betalen met een inperking van comfort. Alle woningen hebben een eigen private buitenruimte en (overdekte) parkeerplaats.


Ruimtelijkheid

“Niettegenstaande dit een sociaal huisvestingsproject betreft dat zich dient te schikken binnen de beperkte beschikbare budgetten, zijn we er als ontwerpers in geslaagd om erg mooi afgewerkte en lichtrijke woningen af te leveren”, aldus Architecten Groep III.

De leefruimte van de huurwoningen is dubbelhoog met een binnenraam naar één van de slaapkamers wat een extra ruimtelijkheid met zich meebrengt voor de woningen. De huurwoningen zijn zowel aan de voor-als aan de achterzijde voorzien van een compacte buitenruimte. Bij de koopwoningen is er naast een tuin aan de zijkant ook een royaal terras op de verdieping voorzien met een mooi uitzicht op de ganse wijk.

Er werd claustra metselwerk toegepast bij de borstwering van de terrassen op de verdieping van de huurwoningen en bij de tuinmuurtjes van de koopwoningen. Dit zorgt voor een speels element in het straatbeeld en maakt dat er toch bij het gebruik van de tuintjes en de terrassen betrokkenheid is naar de straat toe.

Alle woningen voldoen aan de geldende standaarden inzake duurzaam bouwen en zijn voorzien van een zonneboiler.

Bron: Architecten Groep III
Deel dit artikel:

Onze partners