Stadskantoor Nieuwpoort

Het ontwerpteam B-architecten - Bressers Erfgoed - Arcadis is door de Stad Nieuwpoort aangesteld voor het ontwerp van een hedendaags stadskantoor en de restauratie van het stadhuis, de pastorie en de Stadshalle. Het ontwerp werd door de jury gekozen omwille van het coherente verhaal van de bestaande gebouwen, de schakelelementen en het nieuwe ensemble.