Station Oostende

In het vernieuwde station zullen alle perrons naast elkaar liggen in een open plein. Onder dat plein zal een fietsenstalling voor meer dan 1.300 fietsen en bromfietsen schuilen. En op de rand van dat plein wordt een parkeergebouw voor 680 auto’s opgetrokken die met een voetgangersbrug wordt verbonden met de perrons. Zo zullen reizigers makkelijk en snel, want ongehinderd van het ene op het andere vervoersmiddel overstappen. Een hoge luifel zal de perrons overdekken en beschutting bieden aan de reizigers. “Om de veiligheid en het comfort voor de reizigers te verbeteren, vernieuwen, verlengen en verhogen we de treinperrons wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt” zegt Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder van Infrabel. “Bovendien maken we van deze gelegenheid gebruik om de spoorweginfrastructuur – sporen, wissels en bovenleidingen – te vernieuwen in functie van een veilig en vlot treinverkeer voor de reizigers”, voegt hij er aan toe. Reizigers hebben onder de stationsluifel ongehinderd zicht op de Visserskaai, het Mercatordok, ... op Oostende, Stad aan Zee. Door de vele gebouwen die vandaag naast het treinstation staan te vervangen door een enkel bouwvolume en door de ernaast gelegen bus- en tramstelplaats te verplaatsen naar de haven, wordt een open plein gecreëerd. Een verkeersluw plein waarop de tramlus wordt heringericht die niet langer door de Hazegraswijk zal lopen.