Stedelijk zwembad Oostende

In samenwerking met TMVW heeft stad Oostende de opdracht voor het nieuwbouwcomplex van ± 13.000 m³ toegekend aan het consortium* Olco-Sportsphere. Het bestaat uit een ondergrondse parkeerplaats met 69 plaatsen, zwembadcomplex met 4 baden, sauna en buitengebeuren met hierboven op 22 sociale appartementen voor ‘Woonwel’.