Stedelijke cluster in wijk Luchtbal

Na een minicompetitie binnen de wedstrijdpool van de Antwerpse stadsbouwmeester haalde ectv architecten de ontwerpopdracht binnen voor een nieuwe stedelijke cluster in de Santiagostraat in de wijk Luchtbal, ten noorden van Antwerpen, met een nieuwe basisschool, sportinfrastructuur en jeugdlokalen. De wijk kampt met een tekort aan sport-en jeugdplekken en capaciteit voor het buitengewoon onderwijs. Een ruimtelijke haalbaarheidsstudie van atelier stadsbouwmeester wees uit dat een clustering van de drie programma’s van AG Stedelijk Onderwijs, Sport en Jeugd het perceel optimaal benutten. Op die manier kan de verdichting langs de Noorderlaan zoals vooropgesteld in het masterplan Luchtbal gerealiseerd worden.