ectv architecten wint wedstrijd voor stedelijke cluster in Antwerpse wijk Luchtbal

Na een minicompetitie binnen de wedstrijdpool van de Antwerpse stadsbouwmeester haalde ectv architecten de ontwerpopdracht binnen voor een nieuwe stedelijke cluster in de Santiagostraat in de wijk Luchtbal, ten noorden van Antwerpen, met een nieuwe basisschool, sportinfrastructuur en jeugdlokalen. De wijk kampt met een tekort aan sport-en jeugdplekken en capaciteit voor het buitengewoon onderwijs. Een ruimtelijke haalbaarheidsstudie van atelier stadsbouwmeester wees uit dat een clustering van de drie programma’s van AG Stedelijk Onderwijs, Sport en Jeugd het perceel optimaal benutten. Op die manier kan de verdichting langs de Noorderlaan zoals vooropgesteld in het masterplan Luchtbal gerealiseerd worden.

De gebouwen moeten een open en publiek karakter hebben, waarbij degelijkheid, functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid primeren. Er wordt sterk ingezet op meervoudig gebruik van de ruimtes. Van de drie kandidaat-ontwerpers die een dossier indienden, kreeg het ontwerp van ectv architecten de meeste appreciatie van de jury. Het bureau vertrekt vanuit een doordachte en intelligente analyse van de schaal en functie van de directe omgeving en van de wijk Luchtbal.

In het compacte volume zijn de functies heel helder geclusterd. Alle sportinfrastructuur zit rondom de bestaande sporthal met een nieuwe half ondergrondse turnzaal. Het programma van de school brengen ze onder in een gestapeld volume in L-vorm met ruime cascade buitenspeelplaatsen gericht naar het park. De kleuterschool zit samen op de eerste verdieping wat voor geborgenheid en rust zorgt. De jeugdlokalen krijgen een eigen identiteit door de boogvormige daken met referentie naar de bestaande sporthal. Ze hebben hun eigen toegang langs de Noorderlaan via een royale buitentrap.

De jury ervaart de genereuze publieke wacht-, toegang- en ontmoetingszones als een grote meerwaarde. Het ontwerp zoekt ook naar ruimte voor verbinding en interactie tussen de functies onderling én met de wijk.

Bron: Stadsbouwmeester Antwerpen
Deel dit artikel:
Onze partners