The Cloud

The Cloud' is een innovatieve nieuwbouw voor het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (HANTAL) op de campus van de hogeschool Vives te Kortrijk. Het gebouw past in het masterplan dat in de toekomst streeft naar een compact geïntegreerd campusgebouw voor het departement HANTAL, waardoor het groene karakter van de campus wordt versterkt. SAR Architecten stond in voor het ontwerp.