Aluminium gevelbekleding maakt van The Cloud een toekomstgericht gebouw

The Cloud' is een innovatieve nieuwbouw voor het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (HANTAL) op de campus van de hogeschool Vives te Kortrijk. Het gebouw past in het masterplan dat in de toekomst streeft naar een compact geïntegreerd campusgebouw voor het departement HANTAL, waardoor het groene karakter van de campus wordt versterkt. SAR Architecten stond in voor het ontwerp.

Het departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde op de campus bestaat uit een administratiegebouw en vier paviljoenachtige gebouwen met één bouwlaag, de architecturale en bouwfysische waarde van de laagbouw is van lage kwaliteit. Deze niet efficiënte paviljoenen moet later plaats maken voor een compacte nieuwbouw met een hogere bezettingsgraad, op die manier komt er meer plaats vrij voor het versterken van de groene identiteit van de campus en ontstaat de mogelijkheid om een duurzaam faculteitsgebouw te ontwikkelen. 

Het masterplan is ontstaan omheen een nieuwe circulatie-as tussen het centraal gelegen ‘Forum’ en het administratie gebouw ‘HANTAL 5’. Dit faculteitsgebouw moet een open leeromgeving worden met optimale faciliteiten voor onderzoek, overleg en ontmoeting. 

 

The Cloud 

De realisatie van The Cloud is de aanzet van het masterplan, het is de eerste fase van wat een toekomstgericht faculteitsgebouw voor Handelswetenschappen en bedrijfskunde moet worden. 

The Cloud is fysisch gelinkt aan het centraal gebouw ‘Het Forum’ door middel van een passerelle, de link met de laagbouw wordt ook later de schakel met het later te bouwen faculteitsgebouw. Zo past The Cloud in het fysisch netwerk van de campus, we stellen nu al vast dat doorheen The Cloud er een nieuwe circulatie-as is ontstaan tussen het Forum en HANTAL 5. Dit zal nog versterkt worden in de later te realiseren uitbreiding. 

 

Aspecten van duurzaamheid 

Aspecten van duurzaamheid en respect voor onze leefomgeving speelden een belangrijke rol in de ontwerpbeslissingen. Daarom ook is The Cloud ontworpen als een bijna-energieneutraal gebouw. De maximaal geïsoleerde buitenschil is vrij gesloten om het warmteverlies en de zonverblinding in de vele computerinitiatielokalen te beperken, via een atrium wordt overvloedig natuurlijk licht binnengehaald in de kern van het gebouw. Mechanisch gestuurde ventilatie en de strategische locatie van computer lokalen zorgen voor een optimaal binnenklimaat. 

 

De architectuur 

"Vroeger sprak ik vaak over ‘The other space’, dit is de niet functionele ruimte, de ruimte tussen de functies", zegt Johan Bosschem van SAR Architecten. "Meer dan ooit en zeker voor de generatie Z worden dit ruimtes die de gebruikskwaliteit van een gebouw bevorderen. Bij het ontwerpen minimaliseren wij dan ook banale ‘gangen’, circulatieruimtes moeten belevingsruimtes voor ontmoeting, overleg en zelfstudie zijn. The Cloud is van binnenuit ontworpen, met een atrium als kloppend hart. Het atrium is tevens de circulatiestructuur van het gebouw, het is het hart van de school, het is de netwerkruimte bij uitstek. Hier presenteren de verschillende opleidingen zich met hun etalages die letterlijk een inkijk bieden in de verschillende opleidingsonderdelen. Het gebouw heeft een eigen identiteit en wordt door studenten en docenten ervaren als een huiskamer waar je je thuis voelt en waar je elkaar kunt ontmoeten. 

Architectuur ontstaat door een niet tastbare meerwaarde te creëren, dit heeft niets te zien met esthetiek, het is de poëzie van de ruimte en het volume. De spanning, tussen open en gesloten, kortom de kracht van de ruimte bepaalt de identiteit van een gebouw. 

De keuze van de materialen bepaalt het karakter van een gebouw, door te kiezen voor een aluminium gevelbekleding van Kalzip komt The Cloud over als een helder toekomstgericht gebouw. De keuze voor verticale aluminium lamellen als zonwering vertaalt zich in een gewilde dynamiek. 

 

De lantaarn 

De evacuatietrap in het atrium met een bekleding in wit polycarbonaat zorgt voor humor, s ’avonds wordt dit architecturaal element een gigantische lantaarn, als later de naast gelegen laagbouw wordt afgebroken, zal de lantaarn als een gigantische baken zijn licht uitspreiden oven het uitgestrekte Archéplein, het centraal plein op de Vives-campus 

Deel dit artikel:
Onze partners