Vanderveldesquare

urban.brussels gaf de stedenbouwkundige vergunning aan Brussel Mobiliteit voor de herinrichting van de Vanderveldesquare, Albert I-square, Bergensesteenweg. De heraanleg maakt deel uit van het stadsvernieuwingscontract 3 "Weststation". De Brusselse architectenbureaus ORG en Bas Smets werkten ambitieuse plannen om vandaag de versnipperde openbare ruimte te connecteren en om te vormen tot een samenhangend, kwaliteitsvol geheel dat Kuregem beter met het stadcentrum zal verbinden.