ORG & Bureau Bas Smets geven met helder ontwerp nieuwe, sterke identiteit aan Vanderveldesquare

Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons bevestigt dat urban.brussels een stedenbouwkundige vergunning afleverde aan Brussel Mobiliteit voor de herinrichting van de Vanderveldesquare, Albert I-square, Bergensesteenweg. De heraanleg maakt deel uit van het stadsvernieuwingscontract 3 "Weststation". De Brusselse architectenbureaus ORG en Bas Smets werkten ambitieuse plannen om vandaag de versnipperde openbare ruimte te connecteren en om te vormen tot een samenhangend, kwaliteitsvol geheel dat Kuregem beter met het stadcentrum zal verbinden.

Het studiebureau, een consortium van ORG en Bas Smets, was aan het werk vanaf 2021 en hield zoveel mogelijk rekening met de adviezen van buurtbewoners en lokale verenigingen. Zo hield het interviews in de openbare ruimte, organiseerde het thematische workshops met wijkverenigingen, een collectieve avondwandeling, enz.

"Kuregem is ook een transitiewijk waar elke jaar heel wat nieuwkomers toekomen, en zodra ze kunnen ook weer vertrekken. Mensen in deze precaire situatie hebben nood aan overleven en aan een veilige, bruikbare, aangename en zo gezond mogelijke publieke ruimte. Daarom zet dit project in op eenvoudige geometrie, wederzijds zichtbaarheid, toegankelijkheid, en algemene bruikbaarheid van ruimtes. Erg blij dat we kunnen gaan uitvoeren."
- Alexander D’Hooghe & Yannick Vanhaelen, ORG-BBS -

 

Samenhangende openbare ruimte

Nieuwe groene ruimtes en ruimtes om tijd door te brengen, mooiere trottoirs, fonteinen, trappen naar het kanaal en kwaliteitsmateriaal zullen een fraaie visuele identiteit creëren en de ruimte aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Het kanaal zal zowel visueel als functioneel aansluiten bij de nieuwe openbare ruimte.

"Door bewust te ontharden en op een slimme wijze vegetatie te voorzien, draagt het project bij tot het veerkrachtiger maken van deze buurt naar de gevolgen van de klimaatcrisis. De heldere lijnen van het ontwerp verlenen bovendien een sterke identiteit aan deze voormalige ongedefinieerde plekken,"
- Bas Smets -

 

Een multimodale ruimte

Een mobiliteitsknooppunt zal de interactie tussen verschillende vervoerswijzen zoals bussen, trams, fietsers en voetgangers verbeteren. Dat knooppunt zal een betere verbinding van de verschillende mobiliteitsactoren met zich meebrengen. Het is ook de bedoeling om de reissnelheid van het openbaar vervoer te verbeteren en voor een vlottere verkeersstroom te zorgen.

Bron: Ans Persoons
Deel dit artikel:
Onze partners